Se vem du är

Så har ännu en komposition, Se vem du är för fyrstämmig kör med text av Ylva Eggehorn, kommit från tryckeriet och finns nu tillgänglig via Bo Ejeby Förlag. Det känns alltid lika roligt. Som om musiken blir mer ”på riktigt” när det står ett förlag bakom.

Se vem du är hedrades med tredje pris i Stockholms stifts kyrkosångsförbunds kompositionstävling, i kategorin fristående verk för ungdomskör.

Att komponera för tävling kontra att komponera på beställning har sina skillnader. Vid en beställning finns nästan alltid en specifik ensemble som ska uruppföra verket medan vid en tävling kan det ofta vara endast en allmän besättning vilket ger en mer abstrakt ram att sätta musiken i. Jag brukar gilla det förstnämnda, då jag vet vilken ensemble som ska framföra musiken, för att ”optimera” musiken efter just de förutsättningar som den ensemblen ger. Därför har det varit lite befriande den här gången att komponera för något mer abstrakt som fyrstämmig kör på inte för avancerad nivå, utan att veta vilken kör. Naturligtvis tänker jag också att ett verk ska fungera efter ett uruppförande, men det är sekundärt, i första hand ska det fungera för beställarna. I och med tävlingen hoppas det första steget över och genast ska verket fungera för en mängd olika körer på olika nivå. Att optimera mot en viss kör blir då inte fruktbart, men samtidigt fungerar det inte att komponera ”för enkelt” för då är risken att den konstnärliga kvalitén urvattnas. Lite förenklat kan man kanske säga att det blev en balansgång mellan ”tillgänglighet” och ”konstnärlig kvalité”.

Ett tema för tävlingen var ”Befriad av Guds nåd”, något som Ylva Eggehorns dikt verkligen sätter ord på. Jag tycks ha en fäbless för tröstande budskap och jag väljer att tolka hennes dikt i den riktningen. I förordet till noten skriver jag att ”Musiken vill genom vackra men dissonanta klanger spegla den paradox som består i insikten om att vara älskad och vacker trots att det inte alltid känns så”.

I ett tidigare inlägg skrev jag om att komponera för tävlingar och jag har funderat fram och tillbaka på det där med tveksamma tävlingsvillkor och huruvida jag gjorde rätt som skickade in verket. Det återstår att se. Säkert är dock att utan tävlingen hade detta verk inte kommit till.

Noten finns att köpa här.