Improvisera mera med ”Approximately Four Improvisations”!

2013 beställde Uppsala Vokalensemble ett verk för kör och altsaxofon. Första tanken var ett mindre stycke, men i arbetet tillsammans med saxofonisten Jesper Eriksson och dirigenten Sofia Ågren växte sig projektet allt större. Slutresultatet blev ”Approximately Four Improvisations”, ett verk med ungefär fyra satser som utgår från olika förhållningssätt att improvisera. Melodi, klang, rytm, improvisation inom den egna stämman och inte minst improvisation i mötet mellan saxofon och kör. Kanske kan man se verket som en nyfiken lek i att testa gå utanför komfortzonen. Passar för såväl rutinerade improvisatörer som totala nybörjare eftersom utövarna ges möjlighet att själva styra hur fritt verket ska tolkas.

Uppsala Vokalensemble har framfört verket ett flertal gånger, bland annat på Örbyhus utanför Uppsala. I november 2016 spelades verket, tillsammans med andra beställningsverk, in av kören på skiva som planeras att släppas under året. Håll utkik! Förutom Uppsala Vokalensembles framföranden har även Wooster Chorus (USA) gjort fjärde satsen.

Efter en omfattande revidering har notbilden i framför allt andra och tredje satsen förenklats och ger nu utövarna en mer intuitiv ingång rakt in i musiken. Därför känns det jätteroligt att noterna från och med nu finns utgivna hos Bo Ejeby Förlag. Så är du sugen på testa något nytt med din kör? Improvisera mera!