Att komponera för tävlingar

Jag bestämde mig för att delta i ett par kompositionstävlingar i år. Att komponera för tävlingar eller ej är lite av en vattendelare bland tonsättare, upplever jag. De som är emot har många fina argument att välja på. Till exempel kan det vara principen att det inte går att tävla i musik. Är det konstnärligt försvarbart att komponera utifrån givna ramar för att tillfredsställa en jury som utifrån tävlingens riktlinjer och sin egen erfarenhet och smak ska bedöma vilken musik som är ”bäst”? Det kan också vara dåliga tävlingvillkor som till exempel löjligt låga prissummor, må vara av symbolisk karaktär, som i jämförelse med ett beställningsarvode för motsvarande musik endast kan uppfattas som ett hån.

Men såklart finns det också argument för att komponera för tävlingar. Tonsättaren och dirigenten Eric Whitacre bloggade om detta ämne och för den intresserade kan jag varmt rekommendera att läsa hans inlägg. Kort kan det sammanfattas med att skälen för att komponera för tävlingar väger tyngre än skälen för att inte göra det. Visst, man kommer inte att vinna tävlingen, men med en deadline och någon form av besättning kommer man ha ett färdigt stycke som dessutom har visats för (och förhoppningsvis granskats lite närmre av) en jury som består av människor man vill visa sin musik för (dirigenter, förläggare, etc.).

Ett av mina tävlingsbidrag det här året blev riktigt bra. Eller ja, båda blev såklart bra men det ena blev något alldeles extra. Så bra att jag övervägde att INTE lämna in det till tävlingen eftersom villkoren vid en eventuell vinst var så dåliga. Till exempel skulle det bli betydligt mindre intressant för min förläggare att ge ut verket eftersom tävlingsarrangören skulle få rätten att sprida verket i princip obegränsat, helt gratis. Men det var faktiskt just min förläggare som villkoren till trots fick mig att ta det slutgiltiga beslutet att lämna in verket till tävlingen. Han sa ungefär att det skulle vara bättre för mig om verket vann och spreds stort (utan ersättning) av arrangören än att försöka sprida verket från förlaget.

Dåliga villkor är bättre än inga villkor? Eller, jag har inget att förlora på att eventuellt vinna.

[facebook_like_button]